Mercedes-Benz „Meet Mercedes“ – Genf 2019

Ort: Genf (CH)
Kunde: Daimler AG
Unsere Leistungen: Lichtgestaltung, Fachplanung Beleuchtung
Fotos: Andreas Keller